Tilaus- ja sopimusehdot


1. JÄSENYYS
Takomo Athletics Oy:n (myöhemmin CrossFit Takomo) palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään täyttämällä liittymislomakkeen verkkosivuillamme. Lomakkeesta valitaan itselle sopivin jäsenyysmaksu, joko toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys, yksittäinen kertakortti tai määräaikainen jäsenyys. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 16v. Jäseneksi pääsee maksamalla kuukausimaksun CrossFit Takomo verkkokaupassa, riippuen minkä jäsenyyden on valinnut.


Jäsenen tulee ilmoittaa CrossFit Takomo nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.

Jäsenen tulee noudattaa CrossFit Takomolla esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muuta opastusta, kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee myös huomioida, että CrossFit Takomolla ei ole henkilökuntaa aina paikalla. Toimii mobiilisovelluksella aukioloaikojen puitteissa. CrossFit Takomo ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

​​​​​​​
2. ASIAKKUUDET
Asiakkuudet ovat toistaiseksi voimassaolevia pois lukien 10xkortit, jotka ovat voimassa 3 kuukautta, yksittäinen irtokuukausi sekä määräaikaiset sopimukset.


Kaikki jäsenyydet voi päättää vain irtisanoutumalla, irtisanominen tapahtuu lähetystymällä henkilökuntaamme. Ilmoituksessa tulee mainita irtisanomispäivä sekä syy irtisanoutumiselle. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on yksi kuukausi.


Liityttäessä maksetaan ensimmäinen yhden kuukauden jakso. Määräaikainen jäsenyyden irtisanominen kesken kauden ei ole mahdollista. Määräaikaisen jäsenyyden voi uusia, lopettaa tai vaihtaa toistaiseksi voimassaolevaksi kun määräaika tulee täyteen. Kertakortit päättyvät kertojen vähennyttyä.


3. JÄSENMAKSUT
Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa jäsenmaksun maksamisesta. Maksut on hoidettava jäsensopimuksessa sovitulla tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan.


CrossFit Takomolla on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perintään perintätoimistolle ja CrossFit Takomo voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.


CrossFit Takomolla on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Myöskin CrossFit Takomolla on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.


Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella, tällöin asiakkaan on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus. Muutos astuu voimaan aina seuraavan täyden laskutus kauden päätyttyä.


4. PINKOODI/MOBIILISOVELLUS
Pinkoodi/mobiilisovellus on henkilökohtainen. pinkoodi/mobiilisovellus on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille.

Jokaisen kuntosalikävijän tulee turvallisuussyistä kirjautua sisään kuntosalille näyttämällä pinkoodia/mobiilisovellusta lukijaan. Mikäli pinkoodia/mobiilisovellusta käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään sopimussakko 100eur/käynti ja tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.


CrossFit Takomo pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja CrossFit Takomo on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät CrossFit Takomon verkkosivuilta. Mikäli CrossFit Takomo joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, CrossFit Takomo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/ tuotteita.

Liittymällä CrossFit Takomon jäseneksi hyväksyt sopimusehdot.